Privacyverklaring


Restaurant Oud Walle
Koning Albertstraat 4
BE 8500 Kortrijk

 

Vertrouwelijkheid van gegevens


Restaurant Oud Walle hecht belang aan de privacy van zijn klanten en stelt alles in het werk wat redelijkerwijze mogelijk is om de vertrouwelijkheid van gegevens te verzekeren. Het verbindt zich ertoe de Europese algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 strikt na te leven.


Alle informatie op de website www.oudwalle.be is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. De website maakt geen gebruik van cookies.


Reserveringen voor een bezoek aan het restaurant gebeuren telefonisch of per e-mail. Het volstaat dat de klant zijn naam en telefoonnummer, het aantal personen en de datum en het tijdstip van het bezoek opgeeft. Deze gegevens worden enkel intern gebruikt voor het beheer van de reserveringen en worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard.


Klanten die bij een bezoek aan het restaurant hun e-mailadres invullen op een kaartje, worden via een elektronische nieuwsbrief op de hoogte gehouden van nieuwe menu’s. In elke nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden zich af te melden. E-mailadressen van klanten worden enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden nooit aan derden doorgegeven.